Välkommen på talko!

Mycket av FMU:s verksamhet sker med frivilliga krafter som vill jobba för den yngre generationen för att ge dem en framtid och ett hopp!

 

En ny vaktmästarbostad skall byggas på Fritidsgården i Sundom med hjälp av den så kan den största boende stugan på fritidsgården som tidigare varit vaktmästarbostad frigöras för att användas som grupprum. Tillsammans med den nya vaktmästarbostaden skall det också byggas ett kansli och en kiosk.

 

Just du är välkommen på talko för att denna plan skall bli verklighet.

Ta kontakt med Anders Hjortman (tel. 0503779640) eller anders.hjortman@svf.fi så får du reda på vad just du kan göra.